Besplatna dostava iznad40€ (301,38kn). Do 40€, dostava 4€ (30,14kn). Pouzećem 0,65 € (4,90kn). Moguće osobno preuzimanje po lokaciji. Rok dostave do 3 radna dana.
Pregled proizvoda
20 ml
Šifra: 3858881241718 C002274

DIETPHARM - Miosan

DIETPHARM - Miosan

Eterično ulje japanske metvice i borovnice
Aromaterapija, dodatno sredstvo pri masaži. Eterično ulje japanske metvice i borovnice se dobiva destilacijom cijelog nadzemnog dijela biljke japanse metvice, grančica i plodova borovnice vodenom parom.
Kupnja
Cijena: 8,61 €
Dodaj u košaricu
Upute
H226 Zapaljiva tekućina i para.
H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.
H315 Nadražuje kožu.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H317 Može uzrokovati alergijsku reakciju na koži.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P301+P310 AKO SE PROGUTA odmah NAZVATI CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
Slični proizvodi
DIETPHARMMiosan Metvica - menta Borovnice Eterična ulja PRIRODNA I BILJNA TERAPIJA