Besplatna dostava iznad40€ (301,38kn). Do 40€, dostava 4€ (30,14kn). Pouzećem 0,65 € (4,90kn). Moguće osobno preuzimanje po lokaciji. Rok dostave do 3 radna dana.
Pregled proizvoda
10 ml
Šifra: 3858881241626 C000040

DIETPHARM - Sinusan eterično ulje

DIETPHARM - Sinusan eterično ulje

Eterično ulje japanske metvice
Dobiveno destilacijom cijelog nadzemnog dijela biljke vodenom parom. Namijenjeno za aromaterapiju.
Kupnja
Cijena: 9,99 €
Dodaj u košaricu
Upute
OPASNOST:
H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.
H315 Nadražuje kožu.
H317 Može uzrokovati alergijsku reakciju na koži.
H411 Otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P301+P310 AKO SE PROGUTA odmah NAZVATI CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna.
P314 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.
Slični proizvodi
DIETPHARMSinusaneteričnoulje PRIRODNA I BILJNA TERAPIJA Metvica - menta Eterična ulja